NI Group (Game)

Nome: Kayaba Akihiko | Contato: ? | Cargo: Fundador e Administrador.

Nome: Zoom | Contato: ? | Cargo: Fundador e Administrador.

Nome: Swich | Contato: ? | Cargo: Moderador.

Nome: Yui | Contato: ? | Cargo: Conselheira e Gamemaster.


NI Group (Fórum)

Nome: Kayaba Akihiko | Contato: ? | Cargo: Administrador.
Nome: Zoom | Contato: ? | Cargo: Administrador.

Nome: Swich | Contato: ? | Cargo: Moderador.
Nome: Yui | Contato: ? | Cargo: Designer.